октомври 6, 2022

За издателството

ИК „Ням свят“ извършва почти всички услуги в сферата на предпечатната подготовка и дизайна – книги, вестници, списания, рекламни материали, дипломни и курсови работи, реферати, доклади, ученически и студентски презентации, блогове и банери и др. Предлага професионално редактиране и коригиране на текстове, текстонабор и текстообработка. Подготвя рекламни статии и презентации.

ИК „Ням свят“ е специализирано в подготовката и реализацията на e-book в различни формати и разпространението им в електронни книжарници в интернет. Извършваме и цялостна предпечатна подготовка и дизайн на книги на хартиен носител и подаването им за печат.

Издателството е регистрирано в Националния регистър на издаваните книги в България (Books in print), т.е. всички наши книги са с ISBN-номер.