октомври 6, 2022

Ням свят

"Ема" е първият роман на дългогодишния психиатър и психотерапевт доц. Радка Гайдарова, издание на ИК "Ням свят"....
Интервю на Стефан КРЪСТЕВ „Смок мишкар“ е заглавието на сборника с разкази на следователя с изтънчено чувство...