октомври 6, 2022

Месец: декември 2018

С Текла Алексиева, една от най-важните фигури зад феномена Библиотека “Галактика” – художникът на кориците, разговаряме с...