октомври 6, 2022

Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/cefules/public_html/prepress/wp-content/themes/morenews/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 254

Какво можем да направим за вас

Книгите, които се издават в България, са много и най-различни като жанр, оформление, съдържание, художествени достойнства. Приветстваме издаването и налагането на български автори, защото сме убедени, че сред нашите писатели има такива на световно ниво.

В издателство „Ням свят“ (приемник на „Пи Ар Ви – рефреш вижън“) мислим, че книгоиздаването трябва да става професионално, със стремеж за високо качество на книгата както откъм художествени достойнства на текста, така и от гледна точка на външния й вид. Знаем, че има български автори, на които можем да сме полезни и сме готови за това.

Мислим също, че дори да сте автор, притежаващ солидна езикова подготовка и умения за писане, винаги е възможно да пропуснете, да недоогледате или да подцените елемент от съдържанието, структурата или езика на текста. Защото гледната ви точка е от страната на създаващия. Редакторът е непредубеденият страничен поглед, който се поставя както на ваше място, така и на мястото на читателя. Професионалната му нагласа е да вижда и „усеща“ езиковите недостатъци и да ви предложи вариант, който по-добре би пресъздал основната идея и реализация на вашата книга от гледна точка на възприемащия я като читател.

Предлагаме професионална коректорска и редакторска работа по неспециализирани и специализирани текстове – ръкописи (проза, поезия, публицистика, документалистика и др.), документи, рекламни материали, сайтове, реферати, дисертации, теми, курсови и дипломни проекти срещу заплащане. Можем да се ангажираме и с техния набор, форматиране, предпечатна подготовка, отпечатване, сканиране, публикуване в интернет, архивиране, запис на DVD и CD и др.

Редакцията на една книга предполага задълбочена работа по съдържанието, стила и цялостното звучене на текста. Редакторът следи за граматически, пунктуационни и стилистични грешки, ненужни знаци, проблемни изречения, многословие; за целостта и завършеността на текста, за неговата яснота и четивност и т. н.

Стремим се да запазим оригиналното съдържание и стил на автора, да постигнем максимална четивност на текстовете и коректна терминология, както и правопис и пунктуация според правилата в българските книжовно-езикови норми.

Всяка съвместна работа по издаване на книга в електронен и/или хартиен вариант се уговаря между автора и издателството и се подписва договор за издаване на книга, който включва всички параметри.

Освен услуги, свързани с книгоиздаване, предлагаме и предпечат и дизайн на всякакви рекламни материали; брошури, листовки, дипляни, плакати, визитки, лога, банери, рекламни карета, презентации, доклади, реферати, портфолиа и др.; предпечат на периодични издания (вестници, списания и др.); колажи, корици, ревюта, анотации, рекламни текстове; създаване и поддържане на блогове.

Ако не виждате сред изброените услугите, които ви интересуват, попитайте ни.