"Думите са грим за истината. Прикриват част от нея, но без тях щеше да е толкова невзрачна, че изобщо нямаше да я забележат."

 

Разказвач на истории, пише проза и поезия. Публикувани в книги и в интернет над 2000 разказа, неподлежащи на стилови рамки и граматически закони, характерни с неочаквания си край.

 

Човешката агресия и красотата. Сблъсъкът на реалността с бляновете. Любовта и изкуството срещу болезнената истина.
 

Насилието и прошката. Демоничното в най-интимния ни свят.

Природата като любов, любовта като красота, красотата като еротика, еротиката като вдъхновение...
Но и вдъхновението като еротика, еротиката като красота, красотата като любов, любовта като природа.

 

Ако ти се стори, че отнякъде се познаваме, че сме се срещали и сме си разказали много неща, признали сме си и такива, каквито не разкриваме често дори пред себе си, и ти се струва, че разказвам твоя история и четеш свои мисли, най-вероятно не грешиш...             

 

 НАЧАЛО